Ustawa Rodo

 1. Administratorem Danych na www.izerskachata.swieradow.ig.pl jest:

  IZER-SPORT Urszula Rutkowska

  ul. Zakopiańska 28

  59-850 Świeradów-Zdrój

  NIP: 6131542041

  zwany dalej: Administratorem.

 2. Administrator zapewnia przetwarzanie danych osobowych oraz jego ochronę w odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności:

  - Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich udostępnianiem osbom nieupoważnionym;

  - Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

  - Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

 3. Administrator sprawuję kontrolę, jakie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i komu mogą być przekazane.

 4. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

 5. W zbiorze danych osobowych, prowadzonym przez Administratora, gromadzone są dane tj. Imię i Nazwisko/Nazwa, Ulica, nr budynku/lokalu, NIP, Miejscowość, Telefon, E-mail, nr konta bankowego. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji w sposób dobrowolny.

 6. Administrator zobowiązuję się dostosować swoje działania związane z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów (RODO), które obowiązują od 25 maja 2018 roku.

 7. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora w celu:

  - właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z funkcjonalności strony internetowej, która daje możliwość otrzymywania oferty, zadawanie pytań i rezerwacji noclegów na odległość;

  -Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 8. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu podczas rejestracji wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia umowy, rozwiązania umowy lub jej zmiany z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), nr rachunku bankowego, nip. Podanie ww. danych jest dobrowolne.

 9. Użytkownik ma prawo do modyfikacji , usunięcia danych (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.