Regulamin

 

 1. Pokoje wynajmowane są na doby (doba zaczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego).

 2. Gość przebywający w naszym pensjonacie zobowiązany jest do obowiązku meldunkowego niezwłocznie po przyjeździe. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 3. Przedpłata pobierana jest w wysokości 50% ustalonej należności za pobyt. W przypadku rezygnacji z pobytu, przedpłata stanowiąca zadatek nie podlega zwrotowi.

 4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z zarezerwowanym przez Państwa terminem oraz ilością zadeklarowanych osób. W przypadku skrócenia terminu wypoczynku lub zmniejszenia ilości Gości ze względów niezależnych od nas należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

 5. Rezerwacja zachowuje ważność do godziny 22:00 planowanego dnia przyjazdu, jeśli rezerwacja opłacona została wcześniej w formie zadatku.

 6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.

 7. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

 8. Zastrzegamy sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także prawo żądania natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałek, czajników, żelazek elektrycznych, grzejników i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 12. Na terenie obiektu zabronione jest palenie tytoniu. Zakaz ten nie obowiązuje w wyznaczonych miejscach poza budynkiem (przy wejściach do obiektu). Za nieprzestrzeganie tego zakazu regulamin przewiduję karę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 500 zł.

 13. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w pokoju przez wyjeżdżających Gości. Przedmioty mogą zostać odesłane na wskazany adres na koszt właściciela po wcześniejszym otrzymaniu od niego takiej dyspozycji.

 14. Parking na terenie obiektu jest bezpłatny.

 15. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich.

 16. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy je przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.

 17. Po zakończeniu pobytu klucze do pokoju należy zwrócić gospodarzom.

 
Życzymy miłego i spokojnego wypoczynku.